Skip to main content
     
Hetauda

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, बागमती को  आयोजनमा मिति २०७९/१२/०९  कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सपन्न ।

inaguration
mukunda sir speech
PPD
Secretary